Du er her » Hovedside 

Årsmøte NSNF 2014

Søndag 27. april 2014 kl. 15.00 avholdes Årsmøte i Norges sopp- og nyttevekstforbund på Thon Hotell, Ski - Jernbaneveien 8, 1400 Ski

» Les mer...

Kartlegg soppmangfoldet i 2014

Utlysning av midler til kartlegging av sopp

SABIMA ønsker å bidra til økt kartlegging av arter gjennom foreningene tilsluttet SABIMA. Derfor lyses det nå ut midler som skal gå til kartleggingsaktiviteter rettet mot sopp blant medlemmer i Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF). Her finner du utlysningen

Grønttreff 2014

Soppforeningen i Bergen har i samarbeid med  NSNF gleden av å invitere til Grønttreff i vakre omgivelser på Vestlandet,

og vi byr på et variert program med nyttevekster ved kysten i fokus.

Velkommen til grønttreff 2014.pdf

» Les mer...

Høstsopptreff 2014

Velkommen til årets Høstsopptreff i Oslo 12. - 14. september - med ekstra fagdag i forkant. Invitasjonen finner du her.

Spesialnummer av Agarica

Agarica vol. 34 -Spesialutgave -                                                                                 Soppskader i bygg og trekonstruksjoner er nå tilsalgs

» Les mer...

Vintersopptreff 2014

 Årets Vintersopptreff ble arrangert 8. - 9. februar på Blindern

161 deltagere var samlet i helgen på NSNFs årlige vintersopptreff


Foto: Per Marstad

» Les mer...

Artsobservasjoner

ARTSOBSERVASJONER HAR RUNDET 10 MILLIONER FUNN. Det ble ingen sopp, men en mose...

I dag ble artsobservasjon nr. 10.000.000 registrert i artsobservasjoner.no

Vi hadde håpet det ble en sopp, men det ble en mose - Fjelltvare - funnet av svensken Henrik Weibull på Kongsvoll på Dovrefjell.

Artsobservasjoner har siden starten i 2008 blitt en stor suksess med flere tusen brukere. Målt i antall observasjoner er databasen som driftes i Trondheim, blitt en av verdens største databaser for biologisk mangfold. Det er viktig å vite hvor våre sjeldne arter lever, for å kunne ta vare på dem.

Foto: Per Marstad

På  Artsdatabankens hjemmeside kan du lese mer om "jubileet".


Høstsopptreff på Ringerike

Årets høstsopptreff på Ringerike ble en soppfest!


Foto: Per Marstad

» Les mer...

Leif Ryvarden utnevnt til ridder av St. Olavs orden


Professor Emeritus Leif Ryvarden ved Institutt for biovitenskap, Univ. i Oslo er utnevnt til Ridder av St. Olavs orden for sin innsats innen forskning og formidling.


» Les mer...

Beitemarkssopper foreslått som prioriterte arter

                           

Prioriterte arter ble innført i den nye naturmangfoldloven for å beskytte et utvalg truete arter.

I 2011 ble det laget et faggrunnlag for beitemarkssopper med forslag om at seks arter kan bli prioriterte arter.

 

GRÅ NARREMUSSERONG

Foto: Reidun Braathen

» Les mer...

Ny brosjyre om giftige sopper i Norge

Poisonous mushrooms in Norway

The Norwegian Poison Information Centre has produced a booklet with information and photos of poisonous mushrooms in 13 different languages. The brochure can be downloaded here.