Brennesle

supergrønnsak fra grøftekanten

Bærplukking

- sunt for kropp og sjel

Økt kunnskap, mer glede

 

Løvetann

- en forhatt ny(t)tevekst

Les mer
Måltid med ville matplanter.

Grønttreffet 2017: Til matfatet fra eng, skog og fjære

Oslo og omegn sopp- og nyttevekstforening inviterer til matlagingsverksted med fokus på ville vekster. Her skal alle være med å lage spennende mat av det vi finner.  Vi har invitert noen av de flinkeste håndverkerne vi vet om for at vi skal få eksperimentere med nye metoder for å bruke ville vekster.

Helgens hovedverter er Magnus Støre og Kristin Nielsen. Begge er ambassadører for ville matvekster i Oslos kulinariske verden. De kommer ut med boken Håndplukk på Gyldendal rett før Grønttreffet. Filosofien deres er å gå ut i naturen, se hva du finner og inkludere det i et måltid når man kommer tilbake. Da er det nyttig å ha noen grunnleggende teknikker og oppskrifter for hånden, slik at nyttevekstene får skinne. Dette er utgangspunktet for middagene på lørdag og søndag.

Vi har lagt opp dagene slik at vi er ute i naturen og finner vekster på formiddagen. Edle Catharina Norman som har levert nyttevekster til restauranter for Maaemo og Stadtholdergården har hovedansvaret for å legge opp turene. Vekstene tilberedes i grupper på ettermiddagen. Og til sist får vi smake på fruktene av dagens arbeid. Det blir praktisk deltagelse for alle gjennom hele prosessen.

Det blir en helg med mange spennende smaksinntrykk, nye metoder for å utnytte alt det spennende i naturen og nye vennskap.

Grønttreffet 2017 avholdes fra 2.-5. juni på Follo Folkehøgskole på Vestby utenfor Oslo. Mer informasjon.

Oppskrift på syltet vintersopp ala Tommy Østhagen

Vintersopptreffet vel blåst!

For 30.gang møttes soppfolket på Blindern for faglig påfyll. 165 deltakere fikk med seg spennende foredrag fra inn- og utland.

Vi i forbundet takker for en herlig weekend. Vi sees til neste år.

Og prisen for årets kartleggere gikk til..... Siv Moen og Sieglinde Hansen. Fotograf: Per Marstad

Sabima deler ut midler til kartlegging i 2017

Sabima ønsker å bidra til økt kartlegging av arter gjennom foreningene tilsluttet Sabima. Med forbehold om tildeling fra Miljødirektoratet lyser vi nå ut midler som skal gå til kartleggingsaktiviteter blant medlemmer i Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF), Norsk entomologisk forening (NEF), Norsk Zoologisk Forening (NZF) og Norsk Botanisk Forening (NBF). Vi håper at disse midlene skal utgjøre en forskjell, og vil stimulere til kartlegging som ikke ellers ville ha blitt gjennomført.

Les mer

Årets julegave fra Sparebankstiftelsen DNB

Fra venstre Marcus Christensen i Sparebankstiftelsen DNB, Kristin Oftedal, Fagsjef Barnas Turlag DNT, Nils Øveraas, Generalsekretær i DNT, Ingrid Falconer Roe, Daglig leder  NSNF, Anne Dorthe Sunde, Koodinator soppkontroll NSNF

Naturen, et spiskammer med glemte og gjemte skatter

Bli med på skattejakt, for den som leter finner. Med midler fra Sparebankstiftelsen DNB igangsetter Norges sopp og nyttevekstforbund (NSNF) og Den norske turistforening (DNT) et spennende samarbeidsprosjekt som skal få flere barn og barnefamilier ut på tur samtidig som kunnskap om våre spiselige vekster skal fortelles.

Høsting og sanking har vært en sentral del av vår kultur i generasjoner, men mye av denne kunnskapen er i ferd med å forsvinne.  Kristin Oftedal, Fagsjef Barnas Turlag i DNT, vet av erfaring at barn og voksne synes det er gøy å lære noe nytt når de er på tur. - Den kompetansen som medlemmene i NSNF har om sopp, bær og spiselige vekster er akkurat det vi trenger når våre turledere skal ta med barna på tur. Når engasjerte frivillige med samme interesser slår seg sammen vil dette styrke kunnskapen om naturens mangfold for kommende generasjoner.

Det å bruke naturen både til friluftsliv og som spiskammer har lange tradisjoner i Norge, og mange miljøer har i de senere årene vært flinke til å holde liv i disse tradisjonene. - Våre to organisasjonene vil sammen kunne utrette mye gjennom å kombinere friluftslivstradisjonen og mattradisjonen i Norge sier Ingrid Falconer Roe, daglig leder i NSNF.  Vi gleder oss til å invitere barn, unge og familien med på tur. For den som leter finner og ut på tur er alltid kult.